Organisatie

De Stichting IJsselstein Betrokken heeft gekozen voor een overzichtelijke organisatie: bestuur, ambassadeurs, een raad van advies en drie projectgroepen.

Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De drie ambassadeurs hebben als taak de doelstellingen van de stichting op een positieve wijze en breed uit te dragen.

Daarnaast maakt de stichting gebruik van een Raad van Advies die minstens tweemaal per jaar geraadpleegd wordt en daarnaast het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies kan dienen.

Voor de organisatie van NL DOET, de Beursvloer en de Dag van de Dialoog zijn er drie projectgroepen, waarvan de voorzitters deel uitmaken van het bestuur.

Op de volgende pagina's kunt u nader kennismaken met de bestuursleden, de ambassadeus en de leden van de Raad van Advies.

Op de sites van NL DOET, Beursvloer en Dag van de Dialoog stellen de leden van de projectgroepen zich voor.